Servis

Bakım, jeneratör setinin bakım takvimi çerçevesinde, uzman ekiplerce belirli zaman aralıklarında kontrollerinin yapılmasıdır.